Fengselet på «Haugå»

De som synes at debatten om et nytt fengsel på Haugalandet har vært lang og hard, får trøste seg med at det også tok lang tid å få det første fengselet på Hauge. Fengselet på Hauge sto ferdig høsten 1914 og kunne ta i mot de første fangene 1. desember samme år.

Haugesund Kretsfengsel 2

Det nye fengselet på Hauge var som et lite slott å regne sammenlignet med den fuktige, kalde og stinkende rådhuskjelleren som så langt var blitt brukt til å oppbevare arrestanter for kortere eller lengre tid. Det gamle rådhuset i Haugesund lå i det store bygget ved Bytunet hvor også politiet hadde sine lokaler.

Den 5. april 1910 tok daværende stortingsrepresentant fra Haugesund, Valentin Valentinsen (V) opp de elendige fengselsforholdene i Haugesund med justis- og politiministerer Herman Carsten Johannes Scheel.

«Lokalene i Rådhuskjelleren, hvor byen har sitt fengsel, er rent elendige. Både i fyllearresten og i varetektsarresten er luften så dårlig at det nærmest må karakteriseres som uforsvarlig å benytte disse rom til opphold for mennesker. I Stortingets møte tirsdag påtalte byens representant, Valentinsen, skarpt tilstanden. Statsråd Scheel lovet å ha oppmerksomheten på forholdet.»

Spørsmålet om et fengsel i Haugesund hadde pågått mellom Justisdepartementet og kommunen siden 1895 uten at noe hadde skjedd. Den gang var det snakk om at Haugesund kommune skulle bygge et fengsel som Justisdepartementet skulle leie. I et forsøk på å få fortgang i saken sa Haugesund kommune opp leieavtalen for arrestlokalene i rådhuskjelleren med Justisdepartementet i 1910.

I 1911 kjøpte staten en stor tomt på Hauge som tilhørte kjøpmann Eilert Waage. Tomten var på 4,3 mål og kostet 4.000 kroner. Ettersom fengselet også skulle inneholde rettslokale, syntes byfogden at tomten på Hauge lå alt for langt borte fra sentrum. Det var ikke selve distansen som var problemet, men fremkommeligheten eller mangel på sådan. Byfogden mente at det ville gå mye tid bort for både rettspersonale, vitner og fangetransport. De samme innvendingene hadde sorenskriveren i Karmsund og Haugesund formannskap. Det ble derfor rettet en henvendelse til Justisdepartementet hvor man forsøkte å stanse tomtekjøpet. Kommunen var imidlertid ikke villig til å stille med en sentral stor tomt til samme pris. Dermed holdt Justisdepartementet fast på eiendomskjøpet på Hauge.

Til å tegne fengselet engasjerte Justisdepartementet byens fremste arkitekt, Einar Halleland. Bygget eller bygningene skulle ha plass til 18 fanger, rettslokale med rettssal og dommerværelse, sakførerværelse, værelse for vitner, vaktmesterbolig og kjøkken. Dessuten skulle fengselet ha sentraloppvarming og elektrisk lys.

Mindre enn fire år etter Valentinsens innlegg i Stortinget sto fengselet på Hauge klart. Det nye fengselet hadde 15 enkeltceller og en stor celle med plass til tre personer.  Det er faktisk det samme som i dag. Samlet pris for fengselet var 65.000 kroner. Så får vi se når Haugalandet får sitt nye fengsel.