Naturstein – til glede, nytte og inspirasjon

En kulturhistorisk bok om bruken av naturstein

natursteinBåde langs veier, i parker, hager, hytter og hus ser en stadig mer bruk av naturstein. Naturstein er et miljøvennlig og vedlikeholdsfritt byggemateriale som i de fleste tilfeller både er bedre og billigere enn betong. Dessuten er det pent å se på. Brukt på riktig måte er naturstein godt for øyet og godt for miljøet.

Norge er bokstavelig talt et steinrikt land med stor tilgang på alle typer stein. Selv om stein ikke gir de samme inntektene som olje og gass er den kanskje vår viktigste naturressurs. Nesten alt vi omgir oss med har sin opprinnelse i stein. Hvis vi ser bort fra inntektene, kan vi fint klare oss uten olje og gass. Stein kan vi imidlertid ikke unnvære. Enten om vi bygger hus, veier eller graver ned gassrørledninger i Nordsjøen, må vi bruke stein.

Naturstein som byggemateriale har fått en rennesans de senere årene. Der hvor betongen tidligere var enerådende ser vi i dag at naturstein brukes i alt fra veibygging og kaier til gjerder og husvegger.

Viktige årsaker til at det nå brukes mer naturstein er blant annet større fokus på kvalitet og miljø samt nye maskiner som gjør det lettere å bygge med stein. Der hvor steinarbeid tidligere krevde både god rygg og sterke armer har moderne gravemaskiner med fintfølende gripeklør gjort det mulig å konkurrere med betong som byggemateriale. Sist, men ikke minst er naturstein billigere enn betong og er tilnærmet vedlikeholdsfritt.

Siden tidenes morgen har stein vært brukt som byggemateriale. Da den norske innlandsisen trakk seg tilbake for 10 000-11 000 år siden, etterlot den seg enorme mengder stein spredt ut over det ganske land. I det åpne landskapet lå det nok stein til å sette opp enkle bygg som gav ly for både vær og vind og som beskyttet mot ville dyr. De første som bosatte seg her oppe mot nord brukte også steinen til å lage fangstfeller og dyregraver.

I overgangen fra jakt- til jordbrukssamfunn, ble jorder ryddet for de største steinene. Den overflødige steinen ble ofte brukt til å lage gjerder. Et steingjerde kunne både fungere som et skille mellom inn- og utmark og for å markere nabogrenser.

I tillegg til å bruke stein til bygging av hus, eller i alle fall grunnmur, var stein et viktig byggemateriale for kirker og festningsverk. De lærde strides om de første kirkene i Norge ble bygget i tre eller stein. Den eldste stavkirken i Norge, Urnes kirke i Sogn, er fra ca. 1130. På Bømlo i Hordaland ligger Moster kirke, et steinbygg hvor man antar at første byggetrinn ble reist tidlig på 1100-tallet.

Etter at Norge ble skogkledd har tømmer konkurrert med stein som byggemateriale. Tømmer var lettere å håndtere, men var langt fra like bestandig som stein.

I nyere norsk historie ser vi at stein ble brukt til det som kalles monumentale praktbygg. Etter at Norge fikk en selvstendig status i 1814 fikk landet behov for store offisielle bygg som både slott, storting, universitet, museum og statsbank. Til slike bygg ble det brukt naturstein i kombinasjon med teglstein.

Stein ble ikke bare brukt fordi det var flott; det var også mer brannsikkert enn tømmer eller trevirke. Den 23. januar 1904 brant store deler av sentrum i Ålesund ned til grunnen og over 12.000 mennesker ble husløse. Denne brannen skulle få stor betydning for bruk av stein som byggemateriale også i de mindre byene. Allerede i mai samme år vedtok stortinget den såkalte murtvangloven som forbød bygging av store trehus i alle bysentrum. Murtvangloven er derfor en viktig årsak til at vi i mange byer ser at eldre signalbygg er utført i naturstein.

Mens trevirke tidligere var det eneste alternativet til naturstein som byggemateriale, ble betongen en viktig konkurrent utover 1900-tallet. Det første armerte betongbygget i Norge ble reist i forbindelse med byggingen av Odda Smelteverk i 1906-1908. Både før og etter første verdenskrig økte forbruket av betong, men det var i forbindelse med gjenoppbyggingen av Europa etter andre verdenskrig at forbruket av betong virkelig tok av.

Behovet for en rask gjenoppbygging gjorde at det ble brukt armert betong der hvor det tidligere hadde vært vanlig å bruke naturstein som for eksempel i forbindelse med bygging av veier, broer og kaianlegg.

For å kunne bruke naturstein var man tidligere avhengig av at steinen var en lokal ressurs. Jo nærmere enn kunne finne stein, jo billigere ble det. I dag spiller avstand mellom et steinutbrudd og stedet hvor steinen skal brukes mindre rolle.

Bestill boken her