Haugesund rådhus

Den italienske drømmen

haugesund_radhusHaugesund rådhus er Norges fremste eksempel på nyklassisistisk arkitektur. Både med hensyn til størrelse, arkitektur og farge, fremstår rådhuset som byens mest markante bygg. Det er ikke rart at bygget er kåret til det vakreste rådhuset i landet.

Det var ekteparet Elisabeth og Knut Knutsen O.A.S. som gav midler til bygging av Haugesund rådhus. Gaven var på en million kroner og ble gitt i 1921 i anledning skipsreder Knutsens 50-årsdag den 6. oktober. 10 år etter at gaven ble gitt, nærmere bestemt den 1. oktober 1931, kunne man foreta den høytidelige innvielsen av rådhuset.

Det som gjør Haugesund rådhus unikt i norsk sammenheng er at det er omgitt av et stort og vakkert parkanlegg. Også parkanlegget er bygget med midler gitt fra familien Knutsen. I 1947 gav Elisabeth Knutsen en million kroner til opparbeidelse av rådhusplassen, samt utsmykning av rådhuset og rådhusparken. Takket være disse midlene kunne man engasjere noen av landets fremste kunstnere i utsmykningen av rådhusanlegget.

Haugesund rådhus er tegnet av arkitektene Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas. Med sine karakteristiske søyler, buer og kuppel på taket, er rådhuset et resultat av de sterke inntrykk som de to arkitektene fikk under en studietur i Italia i 1921. Blakstad og Munthe-Kaas fikk oppdraget med å tegne Haugesund rådhus etter at det i 1922 ble arrangert en engere arkitektkonkurranse. Det oppsto en del strid omkring valg av arkitekter. Til tross for at en enstemmig jury pekte ut arkitektene Blakstad og Munthe-Kaas som suverene vinnere, valgte formannskapet å gi oppdraget til en annen arkitekt. Heldigvis ble saken fremmet for bystyret og vi fikk det rådhuset vi i dag er så stolte av. Denne saken minner oss om hvor viktig bystyret er som institusjon. Store og viktige saker bør alltid legges frem for byens høyeste organ.

Bestill boken her