Første verdenskrig (1914-1918)

Nasjonen Norge ble søkkrike på å være krigens fraktemenn

1verdenskrigDette er en av de mest eventyrlige periodene i norsk historie generelt, og Haugalandet og Haugesund spesielt. Mens stormaktene slåss en meningsløs krig på det europeiske kontinent, klarte Norge å holde seg nøytrale. Allerede den gang var Norge en stormakt på havet, med en handelsflåte som var ti ganger større enn nasjonens behov for import og eksport. Under første verdenskrig spilte derfor Norge rollen som krigens fraktemenn. I tillegg til at rederne sopte inn penger på svimlende fraktrater, solgte vi også fisk til begge parter i krigen. Haugesund hadde den gang landets fjerde største dampskipsflåte, samtidig som vi var midtpunkt for det rike vårsildfisket.

Byen har verken før eller siden hatt en lignende oppgangstid. Havets sølv ble gull verdt og gjennomsnittsinntekt og formue lå tre ganger høyere enn landsgjennomsnittet. Samtidig som byens nyrike bestilte store villaer, var det bolignød blant arbeiderklassen. Krigen gjorde at alt ble dyrere, mens lønningene ble hengende etter.

Arbeidstiden for hundre år siden var 54 timer i uken. De som snakker om tidligere tider som ”gode gamle dager”, kan umulig snakke av erfaring. For vanlige folk var nemlig hverdagen preget av hardt arbeid for dårlig betaling, et elendig helsevesen, overfylte skoler, boligmangel og et ensidig kosthold.

Bestill boken her