1970-tallet

Naturvern, skipsfartskrise og oljealder

70talletHvis det skal pekes på én ting som skiller 1970-tallet fra etterkrigsårene, må det være synet på miljø. Bakgrunnen for det gryende miljøengasjementet var at storbyer i den vestlige verden var i ferd med å kveles av sin egen forurensing. Selv om Norge ikke slet med de samme problemene som mange vestlige storbyer, sto også vi foran store utfordringer.

Av miljøutfordringene her på Haugalandet kan nevnes utslipp av kloakk fra både mennesker og dyr, henslengte bilvrak, lukt fra sildoljefabrikker og håndtering av søppel og oljeavfall. I løpet av 1970-tallet beveget vi oss fra å være miljøsvin til å bli litt mer miljøbevisste.

Av andre viktige endringer kan nevnes arbeidslivet. I løpet av 1970-tallet kom det stadig flere kvinner inn i arbeidslivet og mange startet i yrker som tidligere var forbeholdt menn.

EF-avstemningen i 1972 førte til mye strid og splittelse, og med unntak av Haugesund og Utsira, var det massivt nei til EF fra folk på Haugalandet. Selv om det norske folk bestemte seg for å styre seg selv, var vi langt fra uberørte av ting som skjedde ute i den store verden. På midten av 1970-tallet ble Norge kraftig rammet av den internasjonale skipsfartskrisen, og flere av våre store rederier falt over ende. Heldigvis for norsk økonomi startet oljeeventyret nesten samtidig som skipsfartskrisen, og verftsindustrien kunne omstille seg fra å produsere skip til oljeplattformer.

Kulturlivet blomstret på 1970-tallet med revyer i Haugesund og Karmøy og regionen hadde et bredt musikkmiljø med både visegrupper og popband. Gjennom arrangementer som Vise- og lyrikkfestivalene og turnfestivalene ble Haugesund gjort viden kjent over det ganske land.

Bestill boken her