1960-tallet

Samferdsel og kommunesammenslåing

300Helsårsvei over Haukelifjell, kommunesammenslåinger og etableringen av Alnor/Hydro er noen av høydepunktene i regionens historie på 1960-tallet.

I oktober 1960 ble bilrasjoneringen opphevet. Til tross for at det var et mylder av ulike bilmerker å velge mellom, var folkevognen eller ”Bobla” den store vinneren gjennom hele 1960-tallet, med en markedsandel på mellom 20 og 25 prosent.

Hydrofoilbåtene representerte et stort framskritt innen samferdsel på sjøen da den kom i 1960. Mens Nattruten brukte ti timer på strekningen Stavanger – Bergen, brukte hydrofoilbåten fire timer.

På 1960-tallet at Haugesund la grunnlaget for sin posisjon som handelssentrum på Haugalandet. Gjennom bedre veier, flere buss-ruter og broforbindelse mellom Karmøy og fastlandet, strømmet folk til Haugesund for å handle.

På midten av 1960-tallet ble antall kommuner på Haugalandet redusert fra 23 til 9. Kommunesammenslåingene var ikke særegent for Haugalandet. Det var i forbindelse med den såkalte Schei-komiteens innstilling at antall kommuner i Norge ble kraftig redusert. Et av argumentene for å slå sammen små kommuner var kravet om 9-årig grunnskole. Den 9-årige enhetsskolen krevde et visst befolkningsgrunnlag, og det var derfor viktig å få bort de minste kommunene.

Den store kommunesammenslutningen på Karmøy var også en viktig forutsetning for Hydros planer om å etablere aluminiumsindustri på Karmøy. Hydros etablering på Karmøy var kanskje den viktigste enkeltbegivenhet på Haugalandet på 1960-tallet og kom som et resultat av samarbeid mellom kommunene.

Bestill boken her