Arbeiderpioneren Bernhard Hansen

Bernhard Hansen (1818-1903) var en av landets første streikeledere og Marcus Thranes høyre hånd. I 1851 ble han dømt til ni års straffearbeid for politisk agitasjon. I Haugesund blir hans minne hedret hver 1. mai.

Bernhard Hansen ble født i Drammen i desember 1818. Etter konfirmasjonen dro han til hovedstaden hvor han begynte i murerlære. 20 år gammel sto han som leder av den store murerstreiken i Kristiania. Lønnen var lav og arbeidsdagen lang. Takket være Bernhard Hansen vant murerne frem med sine krav. I 1849 møtte Hansen arbeiderbevegelsens grunnlegger, Marchus Thrane. Hansen fikk i oppdrag av Thrane å dra rundt på de folkerike bygdene rundt Mjøsa for å stifte arbeiderforeninger. Hansen var en dyktig agitator og ble betegnet som Thranes høyre hånd. I juli 1851 ble en rekke ledere av arbeiderforeninger arrestert etter ordre fra Regjeringen. Blant de arresterte var Bernhard Hansen og Marcus Thrane. Regjeringen så på den gryende arbeiderbevegelsen som en forbrytelse mot statens sikkerhet. Etter å ha sittet fire år i varetekt, ble Bernhard Hansen dømt til ni års straffearbeid. Dommen ble senere satt ned til tre år, men totalt måtte Hansen sone syv år i fengsel for sine politiske meninger.

Hansen var tydelig preget av syv år i fengsel. Etter at dommen var sonet dro han til Stavanger og Haugesund, hvor han livnærte seg som murer. På sine eldre dager endte Hansen opp på en fattiggård i Førre utenfor Haugesund, glemt og forlatt. I år 1900 var det noen fra arbeiderbevegelsen i Haugesund som fikk høre at Bernhard Hansen var i live og at han levde under kummerlige kår. En av Arbeiderpartiets grunnleggere i Haugesund, Johannes Iversen, fikk hentet Hansen og brakte ham til sitt privathjem på Risøy. Her bodde Hansen sine tre siste leveår.

Bernhard Hansen døde den 27. juni 1903 i en alder av 85 år.

I juli 1907 ble det avduket en bautastein ved graven til Bernhard Hansen på Christine Elisabeths Gravlund i Haugesund. Bautasteinen ble reist av Det norske Arbeiderparti. Siden 1908 har det vært tradisjon at det faglige 1. mai-toget i Haugesund legger ned krans på gravstedet til Bernhard Hansen.