Historieforedrag.no

Bli kjent med din nære fortid

Kunnskap om vår nære historie er viktig for vår identitetsfølelse. Vi kan lære av historien ved å unngå feiltrinn og videreføre de gode verdiene. Gjennom kunnskap om vår historie kan vi også uttrykke takknemlighet overfor tidligere generasjoner som har lagt grunnlaget for vårt velferdssamfunn.

Tor Inge Vormedal tilbyr foredrag og kåserier med utgangspunkt i vår nære historie – fra første verdenskrig til 1980-tallet. Foredragene, som har en varighet fra 30 til 60 minutter, tilpasses publikum med hensyn til alder, interesse og bakgrunnskunnskaper.

Av aktuelle foredrag/kåserier kan vi tilby følgende emner: